نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
محصولات دامی

کد کالا

نام محصول

قیمت فروش نقدی

1

استارتر گوساله شیری

 

2

پرواری گاوی

 

3

پرواری گاوی(ویژه)

 

4

شیری

 

5

پرتولید

 

6

سفارشی ویژه

 

7

سوپرتولید

 

8

آبستن سنگین

 

9

تلیسه

 

10

استارتر بره

             

11

گوسفند داشتی

 

12

پرواری گوسفندی

 

13

پرواری گوسفندی(ویژه)

 

14

میش آبستن

 

15

میش(جفت گیری)

 

16

بز سانن(شیری)

 

لیست