نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
پسدان 2
ترکیبات مقدار واحد
انرژی قابل متابولیسم 3100 kcal/kg
پروتئین خام 17.8 %
فسفر قابل دسترس 0.42 %
کلسیم 0.85 %
سدیم 0.15 %
لیزین قابل هضم 0.94 %
میتونین قابل هضم 0.5 %
متیونین + سیستین قابل هضم 0.72 %
ترئونین قابل هضم 0.66 %

علیرغم فاصله کوتاه پرنده تا کشتار، بدلیل حفظ سرعت رشد مناسب و کاهش ضریب تبدیل با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و میزان بالای مصرف، تمامی احتیاجات غذایی از قبیل اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها، پروتئین، انرژی، کلسیم و فسفر در بالاترین حد استاندارد ممکن در خوراک پس‌دان 2 لحاظ گردیده است.

استفاده از محرک رشد و اشتهاآور گیاهی در جیره باعث افزایش مقدار مصرف و کاهش طول دوره پرورش می‌شود. بهینه سازی جیره در جهت دستیابی به بالاترین بازده اقتصادی و افت پایین لاشه از اولویت‌های اساسی گروه علمی آویژه دانه می‌باشد.

لیست