نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
پسدان 1
ترکیبات مقدار واحد
انرژی قابل متابولیسم 3050 kcal/kg
پروتئین خام 18.7 %
فسفر قابل دسترس 0.45 %
کلسیم 0.9 %
سدیم 0.15 %
لیزین قابل هضم 0.99 %
میتونین قابل هضم 0.52 %
متیونین + سیستین قابل هضم 0.78 %
ترئونین قابل هضم 0.72 %

دوره پایانی پرورش یکی از مهمترین و حساسترین دوره‌ها چه از لحاظ عملکردی و چه از لحاظ اقتصادی می‌باشد. تلاش‌های قبلی صورت گرفته برای داشتن بهترین عملکرد در طول دوران طی شده در این مرحله نمود می‌یابد. سرعت رشد پرنده و مصرف خوراک به حداکثر می‌رسد. همچنین توسعه اختلالات متابولیکی و پیدایش عوارضی همچون آسیت و سندرم مرگ ناگهانی در این دوره از مشکلات و چالش‌هایی است که اغلب پرورش دهندگان با آن روبرو هستند. بنابراین مدیریت پرورش این دوره بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

در این راستا گروه علمی آویژه دانه به منظور حفظ تداوم رشد، افزایش ماندگاری گله و کاهش تلفات و ضریب تبدیل غذایی اقدام به تولید محصولی مناسب با نیازهای پرنده کرده است. متعادل سازی جیره غذایی بر اساس روش‌های نوین تغذیه‌ای و حداکثر زیست فراهمی اسیدهای آمینه قابل هضم صورت گرفته و اقتصادی بودن قیمت خوراک تولیدی یکی از مهمترین اولویت‌های می‌باشد.

لیست