نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
سوپرفید 2
ترکیبات مقدار واحد
انرژی قابل متابولیسم 2950 kcal/kg
پروتئین خام 21.5 %
فسفر قابل دسترس 0.48 %
کلسیم 1 %
سدیم 15 %
لیزین قابل هضم 1.28 %
میتونین قابل هضم 64 %
متیونین + سیستین قابل هضم 0.95 %
ترئونین قابل هضم 0.85 %

با توجه به واکسیناسیون انجام شده در هفته اول پرورش در سوپرفید 2 سعی بر آن شده تا با تقویت سیستم ایمنی جوجه و تکامل هر چه بیشتر دستگاه گوارش در هفته دوم زمینه بروز نتایج بهتر تیتر آنتی بادی واکسیناسیون و مقاومت بالای پرنده در برابر بیماری های رایج در طی دوره پرورش ایجاد گردد.

در این راستا خوراک هفته دوم فرموله شده توسط گروه علمی آویژه دانه با نظر به کاهش استرس و توسعه سریع سیستم ایمنی به واسطه استفاده از نهاده های با کیفیت عالی و افزودن محرک های رشد و ترکیبات معطر گیاهی تهیه گردیده تا احتیاجات جوجه های گوشتی را در این بازه زمانی حساس به طور کامل تامین نموده و رسیدن به حداکثر وزن قابل دستیابی را سبب گردد.

ویژگی و مزایای این محصول : 

1.بهره گیری از نوین ترین دستگاه های تولیدی در این مجموعه تولیدی جهت کمترین کاهش اثرات زیست فراهمی مواد اولیه و همچنین تولید محصولی ایمن( با کمترین میزان آلودگی به پاتوژن)

2.استفاده از نسل نوین ریز مغذی ها به منظور بهینه سازی عملکرد 

3. استفاده از ترکیبات مانان الیگوساکاریدی جهت توسعه میکروفلور مفید دستگاه گوارش 

4. سایز بندی استاندارد خوراک پلت شده براساس سن پرنده 

 

لیست