نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
گوساله پرواری
ترکیبات مقدار واحد
CP پروتپین خام ۱۵ ٪
CF فیبر خام ۷.۲ ٪
P فسفر ۰.۵۶ ٪
CA کلسیم ۰.۷۵ ٪
DM ماده خشک ۸۸.۴۰ ٪
NDF ۲۵.۵۲ ٪
ADF ۸.۰۲ ٪

پرورش گوساله های پرواری در صورت مدیریت صحیح و تغذیه مناسب و اصولی میتواند به عنوان منبع درآمدی مناسب در یک گاوداری باشد و یکی از مهمترین راهکارها جهت رسیدن به این هدف توجه به تامین دقیق و مناسب نیازهای غذایی گوساله های پرواری میباشد تا بتوان از این طریق طول دوره پرورش راه کاهش داد.

تامین پروتیین و بالاخص انرژی مورد نیاز گوساله های پرواری اهمیت بسزایی در کنترل دوره پرورش و استفاده از موقعیت فروش در بازار مناسب را دارد. در این راستا مجموعه تولیدی آویژه دانه اقدام به تولید محصولی با کیفیت و تامین کننده نیازهای غذایی کامل این گروه از دام ها نموده است.

ویژگی ها و مزایای این محصول:

  • انتخاب با کیفیت ترین مواد خوراکی در تهیه کنسانتره پ
  • عدم استفاده از اوره و هرگونه ضایعات کشاورزی
  • استفاده از ترکیبات محرک رشد
  • توجه به ضریب تبدیل مطلوب و کاهش دوره پرورش
  • استفاده از نسل نوین ریز مغذی ها هم راستا با احتیاجات دام
  • اقتصادی بودن محصول
لیست