نمایشگاه 1 3
اسلاید 1 8
معرفی شرکت 9
جلوگیری از گرمازدگی طیور

روش های جلوگیری از گرمازدگی، در واحدهای مرغداری در فصل تابستان

1.سفید کردن سقف و دیوارهای سالن از بیرون با ترکیب آهک و سیمان سفید، باعث انعکاس نور خورشید می گردد.

2.نصب مه پاش و پدخنک کننده برای مرغداری، بهتر است پدخنک کننده سایه بان یا اتاقک داشته باشد و در معرض نور خورشید نباشد.

3.در اوج گرمای تابستان ( ساعت 2 تا 5 بعدازظهر) می توان در منبع آب، یخ و آبلیمو ریخت تا آب سرد در اختیار جوجه ها قرار گیرد.

4.منبع آب سالن و مه پاش در سایه قرار داده شوند.

5.در مرغداری ها با سیستم باز، می توان پشت هر پنجره پوشال کولر قرار داده و با لوله کشی آب، پوشالها را مرطوب نگه داشت.

6.کاشت درخت در اطراف سالن مرغداری باعث خنک شدن سالن می شود.

7.هواکش های سالن متناسب با سن جوجه روشن و فعال باشند.

8.با توجه به مصرف بالای برق واحد در تابستان، حتما موتور برق اضطراری برای راه اندازی هواکش ها در زمان قطع برق داشته باشد.( مخصوصا در سنین بالا)

9.بهتر است غذا دادن به طیور در تابستان در ساعت های خنک تر روز مثل صبح زود و یا شب انجام گیرد.

واحد تحقیق و توسعه آویژه دانه 

لیست